พิกัดสวย ทะเลแดนใต้ ที่เที่ยวสตูล ธรรมชาติสุดงดงาม

1. เกาะหลีเป๊ะ

เกาะหลีเป๊ะ สตูล

 

2. ปราสาทหินพันยอด

ปราสาทหินพันยอด สตูล

3. หาดสันหลังมังกร

หาดสันหลังมังกร สตูล

4. เกาะหินงาม

เกาะหินงาม สตูล

 

5. เกาะหินซ้อน

เกาะหินซ้อน สตูล