วัดดุลยาราม

ประวัติความเป็นมา ตามหลักฐานไม่มีหลักฐานบอกอายุที่แท้จริงของพระพุทธรูปองค์นี้ ทราบว่า ลอยน้ำมามีผู้พบเห็นแล้วนำไปถวายวัด ปี พ.ศ.2456 – 2479 สมัยอธิการปลอด ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า มีผู้พบเห็นลอยน้ำคลองฉลุง ตอนเหนือของหมู่บ้าน ความสำคัญต่อชุมชน หลวงพ่อแก่ได้แสดงอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ให้ปรากฎเป็นที่ประจักษ์เรื่อยมา เป็นที่กล่าวเลื่องลือในจังหวัดภาคใต้ แม้กระทั่งชาวมาเลเซีย ที่มีรัฐติดต่อกับจังหวัดสตูล ทุกปีมีประชาชนจำนวนมากมาสักการะบูชา วันสงกรานต์ทุกปีทางวัดอัญเชิญ หลวงพ่อแก่ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สรงน้ำ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ทำด้วยไม้แกะสลัก ขนาดความสูงประมาณ 70 – 80 เซนติเมตร เป็นพระปางห้ามญาติเค้าหน้าเป็นผู้หญิงแบบนางพญา หรือพระหน้านาง บางที่เรียก พระแก่นจันทร์ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง ฝีมือแกะสลักสันนิฐานว่า เป็นช่างภาคเหนือ หรือลานนา